A2 lisäteoriakoe ja Vakioskenaario (STS) teoriakoe

Lisäteoriakoe Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Same-eYes tarjoaa Traficomin virallisena yhteistyökumppanina A2 lisäteoriakokeen suorittamismahdollisuuden.

Tulevat teoriakoepäivät

Ottakaa yhteyttä koevalvojaamme niin voimme sopia päivän kokeen suorittamiselle. Yrityksille on mahdollista järjestää 7-hengen koetilaisuus.

Teoriakoe paikka

Same-eYes | Kuusaan Mediatalo
Kuusankoskenkatu 6 A | 45700 Kuusankoski

Koe suoritetaan yllä mainitussa paikassa Same-eYessin omissa tiloissa, tarjoamme myös laitteiston kokeen suorittamiseen.

Ennen kokeen suorittamista

A2 lisäteoriakoe

 • Sinulla pitää olla suoritettuna suomalainen A1 / A3 verkkoteoriakoe.
 • Sinun pitää suorittaa omatoiminen käytännön koulutus.
 • Lue ja perehdy opiskelumateriaaliin.
 • Maksa koe ohjeiden mukaan.

STS lisäteoriakoe

 • Sinulla pitää olla suoritettuna suomalainen A1 / A3 verkkoteoriakoe.
 • Lue ja perehdy opiskelumateriaaliin.
 • Maksa koe ohjeiden mukaan.

Maksu 60€

 • Osallistumismaksu valvottuun lisäteoriakokeeseen on 60 euroa.
 • Maksu koostuu viranomaismaksusta (50€), tilavuokrasta, järjestelystä ja laitteistovuokrasta (10€).
 • Yrityksille: Ryhmäkokeissa pyydämme teitä lähettämään laskutustietonne ja osallistuvien kauko-ohjaajien tunnusnumeron + nimen. Suorita maksu viimeistään koetta edeltävänä päivänä.
 • Kuluttajille: Maksu tapahtuu kortilla lähimaksulla.
 • Asioiden helpottamiseksi, ilmoittakaa nimenne ja kauko-ohjaajan tunnusnumero viimeistään päivää ennen koetta valvojalle.
 • Lisäteoriakokeessa jokainen yrityskerta on maksullinen.

Itseopiskelumateriaali

Kokeessa

 • Tule ajoissa paikalle. Mielellään n. 10 minuuttia ennen alkua.
 • Tuo kauko-ohjaajan todistus mukanasi, josta selviää tunnusnumerosi henkilötodistuksen kanssa, henkilöllisyys tarkastetaan.
 • A2 kestää 45 minuuttia, STS kestää 50 minuuttia.
 • Tuloksen saa tietoonsa heti kokeen jälkeen. Kokelaalle lähtee todistus suoritetusta kokeestä sähköpostiin.

Ota yhteyttä

ALEX PORKKA

IT-vastaava
Verkkosivut

A2 lisäteoriakoe

Koeinfo

Valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g – 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina. Muista, että omatoiminen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna ennen A2-lisäteoriakokeeseen osallistumista. Lisäteoriakokeen läpäisyn jälkeen voit toimia tiheästi asutuilla alueilla enintään 2 kg painoisella dronella, jossa ei ole C2-merkintää 1.1.2023 asti, tai C2-merkityllä dronella, joita tulee myyntiin siirtymäkauden aikana. Asetuksen mukaan C2-merkityllä dronella painoraja A2-alakategorian toimintaan on 900 g – 4 kg.

Missä kokeen voi suorittaa ja kuinka paljon se maksaa?

Toisin kuin A1/A3-verkkoteoriakoe, A2-lisäteoriakoe suoritetaan perinteisempään tyyliin huoneessa, jossa koetta valvotaan kokeen järjestäjän toimesta. Osallistumismaksu kauko-ohjaajan valvottuun lisäteoriakokeeseen on 50 euroa. Lisäteoriakokeessa jokainen yrityskerta on maksullinen. Kokeen suorittamiseen on 45 minuuttia aikaa sen aloittamisesta. Ennen lisäteoriakokeeseen osallistumista kauko-ohjaajalla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakoe ja omatoiminen käytännön koulutus suoritettuina.

Omatoiminen käytännön koulutus

Osallistuessasi A2-lisäteoriakokeeseen, tulee sinulla ensin olla A1/A3-verkkoteoriakoe läpäistynä, ja tämän jälkeen omatoiminen käytännön koulutus suoritettuna. Omatoimisella käytännön koulutuksella tarkoitetaan harjoittelua, joka on:

 • suoritettu alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille aiheudu vaaraa miehittämättömän ilma-aluksen lennätysalueella koko sinä aikana, kun miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitetaan toimintaa;
 • suoritettu turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta

Tarkemmat vaatimukset ja tavoitteet omatoimiselle käytännön koulutukselle löydät Droneinfon sivuilta , tai EASA:n Easy Access Rules -materiaalin kohdista AMC1 UAS.OPEN.030(2)(b) ja AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b).

Ilmoitus omatoimisen käytännön koulutuksen suorittamisesta tehdään A2-lisäteoriakokeen yhteydessä.

Valvotun lisäteoriakokeen aihealueet

Avoimen kategorian A2-lisäteoriakoe koostuu 30 monivalintakysymyksestä, joiden tarkoituksena on arvioida kauko-ohjaajan tietämystä riskien lieventämisestä. Kysymyksiä on vain seuraavista aiheista: sääoppi, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa sekä riskien tekninen ja operatiivinen lieventäminen maassa (itseopiskelumateriaalin osiot 10 – 12).

Kokeesta saatava pätevyys

Suoritettuasi valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti, saat pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) alakategoriassa A2, eli saat lennättää enintään 2 kg painavaa dronea siirtymäkaudella (1.1.2023 asti), tai enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea, tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä. Pätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen lisäteoriakoe tulee uusia. Yli 2 kg painavan C2-merkitsemättömän dronen lennätys siirtymäkaudella tai muun kuin C2-merkityn dronen lennätys tiheästi asutulla alueella vaatii erityinen-kategorian toimintaluvan. Painavamman dronen lennätys on kuitenkin sallittua harvaan asutuilla alueilla avoimen kategorian alakategorian A3 ehtojen mukaisesti.

Vakioskenaarion (STS) mukainen toiminta miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä mahdollista 2.12.2023 alkaen

Erityinen-kategoriassa on mahdollista toimia myös EASA:n julkaiseman vakioskenaarion (STS, Standard Scenario) mukaisesti. Vakioskenaarion mukaisia käytössä vaadittavia laitteita (C5- ja C6-luokan mukaisesti merkityt dronet) ei kuitenkaan ole vielä markkinoilla. Näin ollen asetuksessa on määritetty, että UAS-toimijat voivat tehdä niiden mukaisia ilmoituksia vasta 2.12.2023 alkaen.